Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 1Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 05/2012/UBTVQH13Ngày ban hành: 20 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Pháp lệnh số:
Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu bay do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu bay do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 11/2010/UBTVQH12 Loại văn bản: Pháp lệnh Ngày ban hành: 2010-03-16 Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/UBTVQH12 Hà Nội,
Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008

Số hiệu: 05/2008/UBTVQH12Ngày ban hành: 27 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2008/UBTVQH12 Hà
Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2008

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2008

Số hiệu: 03/2008/PL-UBTVQH12Ngày ban hành: 26 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/PL-UBTVQH12 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 2007

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 2007

Số hiệu: 01/2007/UBTVQH12Ngày ban hành: 19 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 01/2007/UBTVQH12 Hà Nội, ngày
Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Số hiệu: 33/2007/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 20 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ: 33/2007/PL-BTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Số hiệu: 34/2007/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 20 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng
Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Uỷ ban thường vụ quốc hội năm 2007

Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Uỷ ban thường vụ quốc hội năm 2007

Số hiệu: 32/2007/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 20 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 32/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm  2007

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007

Số hiệu: 31/2007/PL-UBTVQHNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31/2007/PL-UBTVQH Hà Nội, ngày
Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

Số hiệu: 30/2006/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 15 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤQUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 30/2006/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

Số hiệu: 29/2006/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 05 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 29/2006/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

Số hiệu: 27/2005/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 07 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005

Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005

Số hiệu: 25/2005/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 02 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh Thú y năm 2004

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Số hiệu: 18/2004/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 29 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18/2004/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004

Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004

Số hiệu: 19/2004/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 29 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2004/PL-UBTVQH11 Hà

Tin nổi bật Pháp lệnh

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô
Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô
Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy
Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy
Mẫu hợp đồng cho thuê xe
Mẫu hợp đồng cho thuê xe
Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
Mẫu hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư
Mẫu hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư
Mẫu hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty
Mẫu hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty
Pháp lệnh, Văn Bản Mua Bán Nhanh, Trang 1 Pháp lệnh, Văn Bản Mua Bán Nhanh, Trang 1
Ẩn

VINADESIGN PHALCON WEB