Dự án đất Phân Lô MT Lê Đình Thụ - Vườn Lài
Tổng 15 Nền
DT: 4.5m x 12m giá 3,95 tỷ
DT: 4m x 13m giá 4,85 tỷ
DT: 4m 12m góc 2 MT giá 5.1 tỷ
DT: 4,8m x 13m giá 5,95 tỷ
DT: 12m x 17m giá 19 tỷ