Ket tien nen bán xe di lam moi ngày bi móc túi nengiay to tùy thân va xe mat hết ace nao can xe alo